Selasa, 10 Januari 2012


PROFIL MTs BABUSSALAM
A.    YAYASAN
1.      Nama Lengkap yayasan                :Yayasan Pondok Pesantren Babussalam
2.      Alamat Yayasan                            : Rt 03 Rw. 05 Dsn. Glagahombo Ds Kasihan Kec.
                                                        Tegalombo Kab. Pacitan
3.      Akta Pendirian                              : Akta Nomor  23 Tahun 2000 Notaris : Ny.Soetarti.
  SH.
4.      Nama ketua yayasan                    
a.       Nama                                 : IMAM BUSRO
b.      Tempat Tanggal Lahir: Pacitan, 05 September 1956
c.       Jenis Kelamin                    : Laki Laki
d.      Alamat                              : Desa Kasihan Kec. Tegalombo
e.       Pendidikan                        : Pga Tahun 1980
f.           Warga Negara               : Indonesia
B.     MADRASAH
1. Nama                                               : Madrasah Tsanawiyah Babussalam
2. Tingkat Dan Jenis                           : Sekolah Menengah Pertama
3. Alamat                                            : Desa Kasihan Kec. Tegalombo Kab. Pacitan
4. Waktu Penyelenggaraan                 : Pagi Hari
5. Berdiri Sejak                                   : Tahun 2002
6. Kepala Madrasah                           
a.        Nama                                : Saifudin Zuhri S.Pd.I
b.      Tempat Tanggal Lahir       : Pacitan, 03 Juli 1986
c.       Jenis Kelamin                    : Laki Laki
d.      Alamat                              : Desa Kasihan Kec. Tegalombo
e.       Pendidikan                                    : S-1
f.       Warga Negara                   : Indonesia
C.    PRASARANA
1. Gedung Madrasah                          : Milik Sendiri
2. Status Tanah                                   : Milik Sendiri
       D.  JUMLAH KELAS
             1. Kelas I                                            : 1 Kelas
            2. Kelas II                                           : 1 Kelas
            3. Kelas IV                                          : 1 Kelas
      E.  JUMLAH MURID
            1. Kelas I                                             : 26 Siswa
            2. Kelas I                                             : 20 siswa
            3. Kelas I                                             : 17 Siswa
                                                                                                Pacitan, 01 Nopember 2011
                                                                                                Kepala MTs Babussalam                                                                                                SAIFUDIN ZUHRI S.Pd.I

1 komentar: